درباره مایع ظرفشویی بیشتر بدانید!

مایع ظرفشویی از چه موادی تشکیل میگردد؟

برای ساخت مایع ظرفشویی از سولفات منیزیوم و سولفات سدیم و انواع انتی باکتریال استفاده میشود.برای حفظ رنگ عطر و پایداری محصول سازندگان از سورفکتانت انیونی،سورفکتانت غیر آلی، سورفکتات های امیفوتری و کوکامید استفاده میکنند  .

به دلیل استفاده از مواد شیمیایی برای ساخت و تهیه  انواع مایع ظرفشویی بهتر است در مواقع مصرف از دستکش استفاده گردد!

 

روش های ساخت و پاک سازی

تولید مواد شوینده و ضد عفونی کننده بسیار دشوار است.برای تولید نیاز به استفاده صحیح از فرمولاسیون در مواد خام برای رسیدن به محصول است.برای تولید شما باید فرمولی درست و به ترتیب برای ساخت مواد داشته باشید در غیر این صورت خروجی شما مشتقات قابل قبولی نخواهد بود

مایع ظرفشویی چیست؟

مایع ظرفشویی مایعی است که از آن برای چربی زدایی ظروف چرب استفاده میگردد. در همه نوع مایع ظرفشویی سورفاکتانت استفاده شده است که باعث حفظ  پایداری محصول و همینطور عطر محصول میگرددهر مایع ظرفشویی  حاوی آنزیم، مواد سفید کننده، اسانس و اکثرا دارای روغن اکالیپتوس میباشند